Menu
Your Cart

Πολιτική Εγγύησης

 

Για την ηρεμία σας, προσφέρουμε εγγύηση σε όλα τα προϊόντα μας.
Εάν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για εγγύηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
και θα σας καθοδηγήσουμε στη διαδικασία.

 

ΤΙ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ?

 

ΕΓΓΥΗΣΗ

6 ΜΗΝΕΣ - 5 ΧΡΟΝΙΑ

 

ΓΡΗΓΟΡΗ
ΑΠΟΚΡΙΣΗ

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ


Ολα τα προϊόντα που παρέχονται από τη BALKAN ENERGY έχουν μια περίοδο εγγύησης που συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Είναι δυνατές κάποιες  διαφοροποιήσεις σε υποομάδες προϊόντων. Για συγκεκριμένες πληροφορίες, ανατρέξτε στα έγγραφα που παρέχονται με το προϊόν σας.

1. Η εγγύηση του προϊόντος θα ισχύει μόνο εάν συνοδεύεται από:
- Αρχικό έγγραφο αγοράς (απόδειξη, τιμολόγιο, συμφωνία μίσθωσης, email ή PDF).
- Άλλα σχετικά έγγραφα.

1.1 Η BALKAN ENERGY διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την εξυπηρέτηση εγγύησης εάν τα δεδομένα που έχουν συμπληρωθεί στην κάρτα εγγύησης έχουν αλλοιωθεί, διαγραφεί ή προστεθεί.

2. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, οι υποχρεώσεις της BALKAN ENERGY είναι:
- Να φέρει το ελαττωματικό προϊόν σύμφωνα με την πώληση, εντός της νόμιμης προθεσμίας.
- Να αντικαταστήσει το ελαττωματικό προϊόν κατ' επιλογή της.
Σε περίπτωση αντικατάστασης του προϊόντος, αυτό μπορεί να αντικατασταθεί από το ίδιο μοντέλο ή από ένα άλλο ισοδύναμο μοντέλο που διαθέτει τις ίδιες λειτουργικές και τεχνικές χαρακτηριστικά με το αρχικό προϊόν.

3. Η εγγύηση δεν καλύπτει κανένα από τα παρακάτω:
- Εκτέλεση περιοδικών επιθεωρήσεων, συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασης τμημάτων που φθείρονται λόγω φυσιολογικής λειτουργίας.
- Ελαττώματα που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση ή εγκατάσταση (υπερφόρτωση, μηχανικές ζημιές, κραδασμοί, έκθεση σε υπερβολική θερμοκρασία, υγρασία, υγρά, σκόνη, τρόφιμα, ποτά, αντικείμενα, φυτά, ζώα, έντομα, τοξικές ουσίες ή άλλους παράγοντες εκτός των επιτρεπτών ορίων), χρήση του προϊόντος με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που περιγράφεται στις Οδηγίες Χρήσης. 
- Οταν δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης, για τη μεταφορά, εγκατάσταση, λειτουργία και αποθήκευση.
- Ζημιές που προκαλούνται από ηλεκτρικές εκρήξεις, κεραυνούς, πλημμύρες, πυρκαγιές, πολέμους, αντισυνταγματική συμπεριφορά, ανωτέρα βία, λειτουργία μη-κανονικού προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλες εξωτερικές επιρροές εκτός από τον Κατασκευαστή, τον Εισαγωγέα και τον Εμπορικό.
- Κατά την εργασία με μη-κανονικό δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με άλλες ακατάλληλες ή μη-κανονικές συσκευές.


4. Η εγγύηση δεν περιορίζει τα δικαιώματα του καταναλωτή που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

5. Ανεξαρτήτως της εμπορικής εγγύησης, ο πωλητής είναι υπεύθυνος για τη μη συμμόρφωση των ειδών καταναλωτή με τη σύμβαση πώλησης σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2161.

ΣΟΜΠΕΣ/ΛΕΒΗΤΕΣ ΞΥΛΟΥ, ΣΚΕΥΗ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ, ΛΕΒΗΤΕΣ/ΣΟΜΠΕΣ ΠΕΛΛΕΤ:

 1. ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΕΤΩΝ

Για να εξασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση, συνδέστε τη συσκευή θέρμανσης σε κατάλληλο καπνοδόχο, τηρώντας τις σχετικές τεχνικές οδηγίες. Μην ξεχνάτε να τη λειτουργείτε σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Συνιστάται να έχετε έναν ειδικευμένο καθαριστή καπνοδόχου να επαληθεύσει την καταλληλότητα του καπνοδόχου. Για την ηρεμία σας, παρέχουμε δύο χρόνια εγγύηση για τη συσκευή θέρμανσης, εξαιρουμένων των επενδύσεων, όπως πλακίδια, φυσικές πέτρες, μέταλλα και στοιχεία υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά. Επιπλέον, προσφέρουμε μια ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ*.
Σε περιπτώσεις όπου η σόμπα ή το τζάκι είναι με νερό και σύνδεση στα καλοριφέρ, η σωστή ενσωμάτωση στο θερμαντικό κύκλωμα είναι ουσιαστικής σημασίας. Εσφαλμένες συνδέσεις μπορούν να επηρεάσουν την διάρκεια ζωής της μονάδας σας. Να θυμάστε ότι οι ζημιές που προκύπτουν από λάθη εγκατάστασης δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή ή την εγγύηση μας.
Ορισμένα παραδείγματα στοιχείων που δεν καλύπτονται περιλαμβάνουν: 

 • Φλάντζες όπως οι φλάντζες και τα υαλοκόρδονα πόρτας και παραθύρων 
 • Επενδύσεις και πυρότουβλα, από ειδικά κεραμικά ή βερμικουλίτη
 • Πλάκες του θαλάμου καύσης 

Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η εγγύησή μας δεν καλύπτει ζημιές που προκαλούνται από: 

 • Ρωγμές ή σκουριά λόγω θερμικού υπερφορτίου (λειτουργία με περισσότερο καύσιμο από το επιτρεπτό)
 • Εσφαλμένη λειτουργία, χρήση και συντήρηση
 • Βλάβη της ηλεκτρονικής συσκευής λόγω βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτωσης του δικτύου ή ακατάλληλης χρήσης της συσκευής
 • Αγνόηση των οδηγιών συναρμολόγησης και λειτουργίας 
 • Χρήση ακατάλληλων καυσίμων
 • Δυσλειτουργίες λόγω τοπικών συνθηκών όπως ανεπαρκής εξαερισμός της καπνοδόχου ή εμποδισμένη παροχή αέρα καύσης
 • Σχηματισμός σκουριάς από υπερβολική υγρασία ή επιθετικά καθαριστικά προϊόντα
 • Αλλοίωση του χρώματος του προϊόντος από θερμικό υπερφορτίο

Ενώ η βαφή της μονάδας αντέχει φυσιολογικές θερμοκρασίες καύσης, μπορεί να προκύψει κάποια επιφανειακή διάβρωση λόγω περιβαλλοντικών παραγόντων και χαρακτηριστικών των καυσίμων. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής της μονάδας. Θυμηθείτε ότι η χρήση ακατάλληλων καυσίμων ή η υπερφόρτωση της συσκευής θέρμανσης μπορεί να προκαλέσει πρόωρη φθορά που δεν καλύπτεται από την εγγύησή μας. Η εγγύηση ξεκινά από την ημέρα παράδοσης ή συναρμολόγησης. Οι αξιώσεις διορθώνονται με επισκευή ή αντικατάσταση του επηρεαζόμενου εξαρτήματος. Οι δαπάνες μεταφοράς και εγκατάστασης δεν αποζημιώνονται εκτός αν προσδιοριστεί ρητώς. Για αξιώσεις, επικοινωνήστε μαζί μας με φωτογραφική τεκμηρίωση εάν απαιτείται. Θα αποφασίσουμε την καλύτερη διαδικασία για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν η μονάδα δεν εγκαταστάθηκε και δοκιμάστηκε από έναν αρμόδιο εγκαταστάτη και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει τη μονάδα.

 1. ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ:

2.1. Σόμπες ξύλου, κουζίνες και τζάκια:

Το πρόγραμμα εγγύησης ανταλλακτικών καλύπτει τα στοιχεία που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, όπως:

 • Φλάντζες
 • Μονωτικά στοιχεία
 • Κρύσταλλα παραθύρων 
 • Χειρολαβές πόρτας
 • Όλα τα εξαρτήματα που μπορούν να αφαιρεθούν από τον θάλαμο καύσης
 • Η αλλοίωση του χρώματος αντιμετωπίζεται με χορήγηση εργοστασιακού σπρέι βαφής

Η εγγύηση δεν καλύπτει την εργασία. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν η μονάδα δεν εγκαταστάθηκε και δοκιμάστηκε από έναν αρμόδιο εγκαταστάτη και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει τη μονάδα.

2.2. Λέβητες στερεών καυσίμων και σόμπες και λέβητες πέλλετ:

Το πρόγραμμα εγγύησης ανταλλακτικών καλύπτει στοιχεία που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά, όπως:

 • Στεγανωτικά και μονωτικά
 • Φλάντζες
 • Κρύσταλλα παραθύρων
 • Χειρολαβές πόρτας
 • Όλα τα εξαρτήματα που μπορούν να αφαιρεθούν από τον θάλαμο καύσης
 • Ηλεκτρονικά (1 φορά ανά είδος εξαρτήματος)
 • Σπρέι βαφής

Η εγγύηση δεν καλύπτει την εργασία. Η εγγύηση ακυρώνεται εάν η μονάδα δεν εγκαταστάθηκε και δοκιμάστηκε από αρμόδιο εγκαταστάτη και σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο εγκατάστασης που συνοδεύει τη μονάδα.

 

 

Είμαστε Εδώ Για Εσάς.

Επικοινωνήστε με την Υποστήριξη της
BALKAN ENERGY

Επικοινωνήστε μαζί μας online μέσω συνομιλίας ή στείλτε ένα
email και λάβετε υποστήριξη από έναν ειδικό.

[email protected]